Appload

 


 

Advertisements:

Freeware Programs: Appload
 
Download UF SM2012 1.0.2

UF SM2012 1.0.2  UF's SM-app Ar ett hjAlpmedel fAr UF-fAretag och mAssbesAkare. I appen kan du hitta information om fAretag, lAsa meddelanden fr*n UF, engagera dig socialt kring mAssan, samt navigera dig omkring med hjAlp av kartan.