Andrej Zeleznik

 


 

Advertisements:

Freeware Programs: Andrej Zeleznik
 
Download Pravna praksa 1.1

Pravna praksa 1.1  Pravna praksa, ?asopis za pravna vpra*anja, izhaja *e dvaintrideseto leto in je najbolj bran slovenski pravni ?asopis. Pravnikom in vsem drugim, ki morajo biti pri svojem delu ves ?as seznanjeni z dogajanjem na pravnem podro?