Analytica Design spol. s r.o.

 


 

Advertisements:

Freeware Programs: Analytica Design spol. s r.o.
 
Download KUK - maj svoje mesto na dotyk 1.1

KUK - maj svoje mesto na dotyk 1.1  Chcete m* cel* gastron*miu okolo V* na jeden dotyk? Neviete kam sa chcete As? ve?er zabavi? alebo neviete kde maj* dobrA akcie v podnikoch? Stiahnite si t*to aplik*ciu a budete m* v*etky tieto inform*cie r*chlo a preh?adne. KUKajte, zAskajte z?

Download DaA?ovA? kalendA?r 2012 1.0

DaA?ovA? kalendA?r 2012 1.0  Jednoduch* d*ov* kalend*r pre rok 2012 * delenie po mesiacoch * automaticky zobrazA aktu*lny mesiac * udalosti a termAny s* ozn*enA pre ktorA druhy firiem ?